Image

verbonden
  met elkaar,
     een leider,
         een idee


Wij zijn nomaden vector art

Een stam is een groep mensen die sterk verbonden is met elkaar, een idee, een leider. 

Woorden zoals vertrouwen, transparantie, kwetsbaarheid of empathie staan hierbij centraal. 

Net als eeuwen geleden moeten leidinggevenden vandaag de dag teams verbinden. Medewerkers motiveren om naar nieuwe gebieden te trekken. Maar de context is onvergelijkbaar. Vandaag is het veel complexer om betekenis te geven aan wat je doet, om orde te scheppen in de chaos.


Natuurlijk
   leiderschap
        als basis

 

Leiders brengen mensen in beweging. Door een context van vertrouwen te creëren. Ze bedienen altijd een publiek dat naar hun kijkt met de vraag: wat is je verhaal? En dat zich direct na afloop afvraagt: geloof ik het?

 

Vroeger ging het alleen over performantie, competenties en realisaties. Maar om mensen te inspireren en te engageren is er nieuwe taal nodig. Een taal die woorden geeft aan wie we zijn en waarvoor we staan? Aan waarom we hier zijn en wat we van elkaar verwachten?

 

Taal geven aan je natuurlijk leiderschapsverhaal en -filosofie is niet langer een ‘soft skill’.

 
Image

VERHALEn
      ALS LiJM

 


Duurzaam veranderen is meer dan beleid en plannen maken. Duurzaam veranderen is mensenwerk.

Maar de verandertaal in organisaties is er te vaak één van analyses, modellen en strategieën. Die taal verbindt niet en zorgt niet voor betrokkenheid.

Verhalen verleiden, verbluffen, verdiepen, vergemakkelijken.

Ze vertalen dat wat ver is naar dingen die ons nabij zijn. Ze zijn de energie die de gewenste beweging op gang brengt.

READY TO BUILD
YOUR TRIBE?

Image
Image

Je wil taal en betekenis geven aan innvotie, verandering en cultuurvorming?

Je natuurlijk leiderschapsverhaal ontwikkelen?

Mensen inspireren, motiveren en egageren?

Image

Nieuwsbrief

Inspiratie in je mailbox?